LAS FAMILIAS TAMBIÉN  REIVINDICANDO

Los próximos 14 y 15 de marzo vuelven a ser DÍAS DE HUELGA en la EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA y en nuestra escuela parece que se van a llevar a cabo. Por eso, creemos que es hora de que las las familias emepecemos a apoyar al personal docente y no docente y para ello, planteamos la siguiente reivindicación

– Convertir las puertas de la Delegación de Educación de la calle San Prudencio en el patio de la ikastola.  Vayamos todos a la puerta con nuestras hijas y nuestros hijos y divirtamonos.
– Pongamos una hoja de reclamación cada familia, en apoyo al personal docente y no docente y así poder mejorar las condiciones de la enseñanza actual.
– HORA: 11:00
NOLA ERAGITEN DIO HEZKUNTZA PUBLIKOAREN EGOERAK ZURE SEME-ALABARI?
Irakasleak baja hartzen badu, noiz bidaltzen dute ordezkoa? 
Tutoreak baja hartu eta bi-bost egunetan zure seme-alabak eskolako beste irakasleekin egon behar dira, hauek orduro aldatzen doazelarik.
Zenbatekoa da ratioa?
2008/2009 ikasle/gela ratioa aplikatuz,  900 gela gutxiago eta 1900 irakasle gutxiago.
HHn ratioa 23koa da baina 25era iritsi daiteke. LHn 25ekoa, baina errepikatzaileak baldin badaude, 26 edo 27ra helduz, gela horiek ez dira bikoizten, beraz 27 ikasleko klaseak egon badaude.
Hezitzaileak? 
Gutxiegi, egun osoko arreta behar duten ume asko dago, eta hezitzaileak ordu batzuk besterik ezin dira haiekin egon, beraien ordutegia ume askoren artean banatu behar da eta.
Konpetentzia digitala landu behar da, baditugu horretarako baliabideak? Irakasleek badute formakuntza?
Gaur egun konpetentzia digitala edo besteak lantzen direla esatea, gezur hutsa da. Konpetentziak notekin ezin dira ebaluatu, konpetentziak ez dute bat egiten ebaluazio sistemarekin.
Ikasleei egokituriko programak oso politak dira, baina noiz egin behar dira, nork egin behar ditu?
Irakasleak etengabeko formakuntza behar du, baina noiz eta nola? 
Formakuntza dexente bat jasotzeko denbora behar da, eskolan “libre” gelditzen den denbora ez da nahikoa. Gure kabuz bilatu behar dugu, egunean egon nahi baldin badugu.
Behin-behinekotasuna jasan ezina da, 10 irakasletik 4 behin-behinekoak dira.
Urteak lan eta lan, eta puntuak lortu ondoren etxetik hurbilago egoteko aukera gehiagorekin,  Oposaketara aurkeztu, gainditu eta plaza bat lortu ondoren… sistemak berriro etxetik urrun bidaltzen zaitu nahiz eta etxetik hurbil urte osorako lanpostuak egon.